Mẫu ghi chú

Lưu ý: Các mẫu ghi chú này chỉ sử dụng cho Bộ Lịch Để Bàn phiên bản đầy đủ (Giá:280K). Phiên bản rút gọn (Giá:230K) không bao gồm.
Các bạn có thể ghi chú, note những sự kiện quan trọng trong tháng ở mặt sau của lịch. Các mẫu đều được thiết kế đẹp đẽ, tiện dụng, phù hợp cho nhiều lứa tuổi và các đối tượng khách hàng khác nhau. Mẫu thiết kế đều bao gồm cả lịch âm, dễ dàng theo dõi và đánh dấu các sự kiện quan trọng trong tháng.

Sau đây là danh sách các mẫu ghi chú, các bạn thích mẫu nào thì chọn kèm cùng với mã số bộ lịch nhé.

Mã số 01 (Bấm để xem):

mat sau 01 - demo

Mã số 02 (Bấm để xem):

mat sau 2 - demo

Mã số 03 (Bấm để xem):

mat sau 03 - demo

Mã số 04 (Bấm để xem):

mat sau 04 - demo

Mã số 05 (Bấm để xem):

mat sau 05 - demo

Mã số 06 (Bấm để xem):

mat sau 06 - demo

Mã số 07 (Bấm để xem):

Untitled

Mã số 08 (Bấm để xem):

2013 Full Page Calendar - TomKat Studio

Mã số 09 (Bấm để xem):

mat sau 09 - demo

Mã số 10 (Bấm để xem):

mat sau 10 - demo

Mã số 11 (Bấm để xem):

Untitled

Mã số 12 (Bấm để xem):

2013Calendar

Mã số 13 (Bấm để xem):

mat sau 13 - demo

Mã số 14 (Bấm để xem):

mat sau 14 - demo

Mã số 15 (Bấm để xem):

mat sau 15 - demo

Mã số 16 (Bấm để xem):

mat sau 16 - demo

Mã số 17 (Bấm để xem):

mat sau 17 - demo

Mã số 18 (Bấm để xem):

mat sau 18 - demo

Mã số 19 (Bấm để xem):

mat sau 19 - demo

Mã số 20 (Bấm để xem):

Lịch để bàn

 

Mã số 21 (Bấm để xem):

Lịch để bàn

Mã số 22 (Bấm để xem):

mat sau 22 - demo

Mã số 23 (Bấm để xem):

lịch để bàn

Mã số 24 (Bấm để xem):

mat sau 24 - demo

Mã số 25 (Bấm để xem):

mat sau 25 - demo 1

Mã số 26 (Bấm để xem):

mat sau 26 - demo 1